Christensson

Trädgårdsanläggning, Grävarbeten, Försäljning av markprodukter, Materialtransporter 0730 400 919

0730-40 09 19

Trädgårdsanläggning

Grov-och finplanering

murar, stenlagda ytor.

Rullgräs eller grässådd.

Plattsättningar, kantstenar, trappor

Garageinfarter

Schaktning och grovplanering.

Bärlager

Plattor, asfalt eller grus

Kantsen och stödmurar

Gräv schakt och entreprenad

Grävning för kabel och fiber.

Grävning för husgrunder

Grävning för pooler

 

 

Källhemsvägen 23

59071 Ljungsbro

e-post

Mobil 0730 400919